Σφραγίδα Καρδιές
Βουλοκέρι σφραγίδα καρδιάς

Ξύλινη λαβή
Διάμετρος σφραγίδας 25mm